iStock-504485506-1-1.jpg

“De toekomst van coupons
rijmt op phygital”

Vrijwel spontaan wordt HighCo DATA in verband gebracht met de bekende kortingcoupons. Niet onterecht, alleen zit het plaatje complexer in mekaar. Doorheen de jaren groeide de know how en breidde de dienstverlening aanzienlijk uit. En precies hierdoor kan HighCo DATA op een nog efficiëntere manier maatwerk bieden. Coupon, e-coupon of nog m-coupon en de hele dataverzameling die ermee gepaard gaat; het is een kolfje naar de hand van HighCo DATA, een gids in complexiteit.

“Phygital* is ons motto”, benadrukt Fabrice Goffinet, Chief Commercial Officer bij HighCo DATA Benelux. “Waarom? Omdat dit precies het pad is dat de consument bewandelt. Door op beide domeinen, zijnde het traditionele en het digitale, in te zetten, bereikt men de consument maximaal. Dit is al een hele tijd ons leidmotief. Onze ervaring stelt ons in staat een antwoord te bieden op het complexe gegeven waar fabrikanten vandaag mee geconfronteerd worden.

En precies het brede aanbod dat we in petto hebben, is het element waarmee wij trachten het verschil te maken.”

En-en-verhaal

“Een belangrijke vaststelling is het groeiende belang van het online communiceren, een duidelijke
trend in onze business”, legt Fabrice Goffinet uit. “Het volstaat een blik te werpen op de verhouding
van on- en offline in het totaal omzetcijfer van de HighCo groep Europa. Waar in 2010 online nog voor een aandeel van amper 15% tekende, steeg dit inmiddels tot 40%, met 50% als target voor volgend jaar. Uiteraard is dit niet toevallig, maar het gevolg van een wijzigend consumentengedrag. Misschien wel de belangrijkste vaststelling die ter zake gemaakt kan worden, is dat ondanks deze evolutie off- en online een uitgesproken en-en-verhaal blijven. Waar de groep van mensen die offline zoekt en ook offline koopt volgens de recentste gegevens met 5% achteruitgaat, nemen de andere categorieën toe. Hiermee bedoelen we consumenten die zowel online opzoeken als online kopen, of offline opzoeken en online aankopen, of net andersom. Alle drie de categorieën zitten in de lift.” “Dat we steeds meer gebruikmaken van de mogelijkheden die de verdere digitalisering ons biedt,
betekent niet dat we de traditionele coupon zouden verwaarlozen”, stelt Digital Manager Pieter De Proost. “Je kan gerust spreken over een evolutie van coupon, naar e-coupon tot m-coupon. Bij dit laatste wordt gebruikgemaakt van de smartphone, zonder dat er nog papier aan te pas komt. Alle drie behouden ze hun plaats, maar als u me vraagt één trend te isoleren dan pik ik er toch de aanhoudende groei van de e-coupons uit.”

Groeifactor e-coupon

“De e-coupon moet aanzien worden als een tussenstap, of een overgangsfase naar de m-coupon. En bedrijven die deze stap al gezet hebben, zullen wellicht performanter zijn wanneer zij de m-coupon kunnen inzetten.”, vervolgt Pieter De Proost. “En misschien kan het precies door die hoedanigheid wat paradoxaal klinken dat er toch een behoorlijke groeimarge inzit.
Je zou een e-coupon als hybride kunnen bestempelen. De verspreiding is zonder meer digitaal, maar het gebruik is toch klassiek.”.

“Hét grote voordeel van de e-coupon is dat het een intelligent instrument is en erg meetbaar”, pikt Fabrice Goffinet in. “Bedrijven die gebruikmaken van CRM-toepassingen kunnen een schat aan informatie bemachtigen. Eén vierde van de bezoekers van de website waarop de e-coupon
zich bevindt, gaat over tot printen. We zien ook dat 48% van zij die printen effectief hun opt-in geeft. En van alle e-coupons die uit een printer komen, zal er doorgaans één derde daadwerkelijk
gebruikt worden. Voorgaande cijfers zijn gemiddelden, en verschillen van campagne tot campagne.
Maar in elk individueel geval leveren ze een schat aan data op. Wij staan in voor de verzameling en verwerking ervan, waarna we onze klant erg nuttige informatie kunnen voorleggen.”

Waarde optimaliseren

“Welke waarde moet ik op de bon kleven? Die vraag krijgen we wel vaker voorgeschoteld”, zegt Fabrice Goffinet. “50 cent? 1 euro? Meer? De trend is dat de gemiddelde waarde in de lift zit. Feit is echter ook dat die waarde hoger ligt bij een direct mailing dan bij een instore aanbod. De regel is dat naarmate je verder van de aankoopbeslissing zit, de te voorziene waarde hoger zal moeten zijn. Kijken we naar het specifiek geval van de e-coupon, dan moet ook vastgesteld worden dat
een extra handeling vereist is: er moet geregistreerd én geprint worden. De kost per aangekocht product ligt bij de e-coupon hoger dan bij een on pack actie, maar wel driemaal goedkoper dan de promoactie via een direct mailing.” “Om die kost te optimaliseren, bestaan er methoden om die totale kost aanzienlijk te verlagen en daar speelt onze expertise een cruciale rol”, verduidelijkt Pieter De Proost. “Een optie is het groeperen van acties rond een bepaald thema. De eindejaarsfeesten bijvoorbeeld. Of wat er onder de kerstboom kan komen. Je kan ook diverse producten rond het aperitief combineren. Precies door verschillende kortingswaarden uit één campagne te combineren, doet de consument zijn grootste voordeel. Maar je kan er wel de korting per product door binnen de perken houden. Onze meerwaarde is dat wij aan dergelijke totaalconcepten werken. We brengen verschillende fabrikanten bij elkaar en werken die gemeenschappelijke campagne uit. Niet onbelangrijk in deze aanpak is dat ook het risico bij HighCo DATA komt te liggen. Aan de
deelnemers wordt immers een minimale afname van e-coupons verzekerd. En het spreekt ook voor zich dat we iedereen exclusiviteit per categorie waarborgen.”

Phygital team

“Binnen HighCo DATA beschikken we over een Phygital team”, benadrukt Fabrice Goffinet. “Deze mensen spelen niet enkel in op de veranderende markt. Ze zijn er vooral omdat het digitale niet van het fysieke gescheiden kan worden. Samen werken ze aan hetzelfde project: data scientists, media specialists, digital marketeers, accountmanagers, etc met als grote voordeel voor de klant is dat er bij ons slechts één contactpersoon is.”


* Samentrekking van de termen fysiek en digitaal.

AddThis Sharing Buttons